Actueel

Algemene mededeling  – 25 maart 2020                                                          

Ondanks het begin van de lente, de tuin die op springen staat en het leven dat van alle kanten opbloeit, moeten we de kriebelingen om met z’n allen aan het werk te gaan met leerlingen, met bloemen en kruiden en het onderhoud even bedwingen. Geen eigen keuze, maar het maatschappelijk belang en de gezondheid van anderen en van onszelf heeft nu voorrang.

Dit betekent dat we tot nader order alle activiteiten in de Natuurtuin zeer sterk beperken. Louis blijft overigens voorlopig wel op zijn plek. De coördinatoren zorgen in overleg met de vrijwilligers dat zaken die echt geen uitstel kunnen hebben en/of die zeer noodzakelijk zijn, uitgevoerd zullen worden. De noodzakelijke veiligheidsmaatregelen – met niet meer dan 2 personen en anderhalve meter afstand van elkaar – dienen daarbij nadrukkelijk in acht genomen te worden.

We hopen dat deze situatie niet lang gaat duren. Helaas is daar op dit moment echter weinig over te zeggen. In ieder geval zullen we in overleg steeds bekijken wat mogelijk is. 

Verplichte rust dus, tijd voor een boek, nadenken over nieuwe ontwikkelingen in de tuin  of  af en toe een mooie wandeling. Bijvoorbeeld genieten van de tuin.  Nu, bijna op zijn mooist. Het genieten zal echter eveneens vooral in je eentje plaats moeten vinden. 

Namens bestuur en coördinatoren Natuurtuin,

Jos van Kuijk, secretaris