Geschiedenis

Het initiatief voor de aanleg van de Educatieve Natuurtuin Goffert kwam eind 1982 van depand Nijmeegse afdeling van de Vereniging voor Natuur- en milieueducatie (IVN). Men heeft destijds de Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert (SENG) opgericht en met een groot aantal enthousiaste vrijwilligers is begonnen met de aanleg van de natuurtuin op een braakliggend terrein, waar ooit de speeltuin van het Goffertpark gelegen was. Men had het plan opgevat om voorlichting te gaan geven aan scholen en groepen over onderwerpen die met natuur en milieu te maken hebben. Het doel was om zich met name op de jeugd te richten en publieksrondleidingen te organiseren.

De aan te leggen tuin zou bestaan uit 10 biotopen – minilandschapjes – die in de omgeving vogelkersvan Nijmegen terug te vinden zijn. Van de drassige rivierklei in de Ooypolder tot de zanderige Mookerheide; van het broeierige moeras in de Hatertse Vennen tot de dichtbegroeide bossen op de Duivelsberg. Tussen deze biotopen verspreid liggen oude graanakkers en een kruidentuin. De Gemeente Nijmegen droeg er zorg voor dat de oude speeltoestellen werden verwijderd en dat de grond geëgaliseerd werd. Het geld voor de planten, materialen en gereedschap kwam ondermeer van de Provincie Gelderland, het toenmalige ministerie van Landbouw en Visserij en de Twee Nijmeegse weeshuizen. Daarnaast was men financieel afhankelijk van donateurs.

DSC01672 20

In 1984 werden in het voorjaar de eerste bomen geplant, wilde planten werden in groepenaangeplant in hun natuurlijke omgeving. De natuur moest de rest doen. In de loop van de jaren heeft de educatie aan het basisonderwijs zich enorm uitgebreid. Jaarlijks ontvangen wij in onze educatieve natuurtuin omstreeks 5000 leerlingen met hun begeleiders en ouders.

bloesemOp het terrein van de (aangrenzende) Kinderboerderij de Goffert hebben we vanaf midden jaren negentig tot juli 2011 een kleine moestuin beheerd. Deze tuin was aangelegd om kinderen uit het speciaal onderwijs de gelegenheid te bieden zelf groente te verbouwen en te verwerken. Helaas moesten we wegens bezuinigingen vanuit de gemeente met dit project stoppen. Inmiddels is op een kleiner stuk grond een bloementuin gestart; de bloemen worden in de zomer verkocht bij de Kinderboerderij, en de opbrengst is gedeeltelijk voor hen en gedeeltelijk voor de Natuurtuin.