Organisatie

Bestuur en coördinatieteam

De Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert heeft een bestuur, bestaande uit de volgende  leden:

Voorzitter:   Stijn Verbruggen
Secretaris:   Peter Engelhard
Penningmeester:   Pietie van den Berg
Bestuurslid:   Lieke Honée
Bestuurslid:   Nico van der Poel

Het bestuur stelt het beleid vast en geeft leiding aan de organisatie via het coördinatieteam.  Dit team regelt de dagelijkse gang van zaken.
Het team bestaat uit:
Coördinator Educatie: Corien Baars
Coördinator Tuinonderhoud en -beheer: Marja Luyben
Coördinator Kruiden-bloementuin: Miek Schellekens
Productontwikkeling: Louis van der Heijden
Bestuur en coördinatoren werken onbezoldigd.

Organisatieschets Natuurtuin (februari 2015)

Organisatieschets Natuurtuin feb 2015