Arm struweel

arm struweel lijsterbes2

Een ‘struweel’ bestaat uit struiken en boompjes. ‘Arm’ geeft aan dat de grond weinig voedingsstoffen bevat en nauwelijks vocht vasthoudt. De bodem bestaat hier uit zand. De planten hebben zich daaraan aangepast. Ze groeien traag, hebben vaak stugge, harde blaadjes en vormen geen dichte begroeiing. Dit struweel komt voor in het Heumensoord, de Hatertse Vennen en op de Mookerhei. Arm struweel ontstaat spontaan op heidegebieden die niet begraasd worden, zodat struiken en bomen kans krijgen om op te groeien. Als eerste komen meestal door de wind verspreide soorten als de berk. Via vogeluitwerpselen volgen dan al snel besdragers als de lijsterbes. Kenmerkende soorten zijn verder: vuilboom, krentenboompje, brem en gaspeldoorn, met als ondergroei planten als hazepootje, zandanjer, st. janskruid en verschillende grassoorten waaronder schapegras.

buttonB