Organisatie

Bestuur en coördinatieteam

De Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert heeft een bestuur, bestaande uit de volgende leden:

Voorzitter:  Stijn Verbruggen
Secretaris:  Jos van Kuijk
Penningmeester:  Pietie van den Berg
Bestuurslid:  Lieke Honée
Bestuurslid:  Nico van der Poel
Bestuurslid:  Peter Engelhard

Het bestuur stelt het beleid vast en geeft leiding aan de organisatie via het coördinatieteam. Dit team regelt de dagelijkse gang van zaken.

Het team bestaat uit:
Coördinator Educatie:  Marijke van Meekeren i.s.m. Saskia Verschuren en Lianke Breekland
Coördinator Tuinonderhoud en -beheer:  Marja Luyben
Coördinator Kruiden-bloementuin:  Miek Schellekens
Coördinator Organisatie en administratie:  Mari-Jose Weijs

Bestuur en coördinatoren werken onbezoldigd.

Bekijk hier onze organisatiestructuur.