Doelstelling Natuurtuin Goffert

De stichting stelt zich ten doel:

1. Het in stand houden, beheren en onderhouden van een publiek toegankelijke natuurtuin voor het aanbieden van natuur-educatieve activiteiten om mensen kennis te laten maken met en te laten genieten van een verscheidenheid aan natuurlijke biotopen. De natuur-educatieve activiteiten richten zich daarbij primair op leerlingen van basis-en voortgezet onderwijs, secundair op op geïnteresseerde volwassenen, buurtbewoners en wandelaars.

2. De stichting beoogt niet het maken van winst . NB. De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.