De geschiedenis van de Natuurtuin Goffert

Het initiatief voor de aanleg van de Educatieve Natuurtuin Goffert kwam eind 1982 van de Nijmeegse afdeling van de Vereniging voor Natuur- en milieueducatie (IVN).  Met een groot aantal enthousiaste vrijwilligers is begonnen met de aanleg van de natuurtuin op een braakliggend terrein, waar ooit de speeltuin van het Goffertpark gelegen was. Men had het plan om voorlichting te gaan geven aan scholen en groepen over onderwerpen die met natuur en milieu te maken hebben. Het doel was om zich met name op de jeugd te richten en publieksrondleidingen te organiseren.

De aan te leggen tuin zou bestaan uit 10 biotopen – minilandschapjes – die in de omgeving van Nijmegen terug te vinden zijn. Van de drassige rivierklei in de Ooypolder tot de zanderige Mookerheide; van het broeierige moeras in de Hatertse Vennen tot de dichtbegroeide bossen op de Duivelsberg. Tussen deze biotopen verspreid liggen oude graanakkers en een kruidentuin. De Gemeente Nijmegen droeg er zorg voor dat de oude speeltoestellen werden verwijderd en dat de grond geëgaliseerd werd. Het zwembad “het badje” werd omgevormd tot een natuurlijke vijver.  Het geld voor de planten, materialen en gereedschap kwam onder meer van de Provincie Gelderland, het toenmalige ministerie van Landbouw en Visserij en de Twee Nijmeegse weeshuizen. Daarnaast was men financieel afhankelijk van donateurs.

In 1984 werden in het voorjaar de eerste bomen geplant, wilde planten werden in groepen aangeplant in hun natuurlijke omgeving. De natuur moest de rest doen. In de loop van de jaren heeft de educatie aan het basisonderwijs zich enorm uitgebreid. Jaarlijks ontvangen wij in onze educatieve natuurtuin omstreeks 4000 leerlingen met hun begeleiders en ouders.

Op het terrein van de (aangrenzende) Kinderboerderij de Goffert hebben we vanaf midden jaren negentig tot juli 2011 een kleine moestuin beheerd, speciaal voor kinderen uit het speciaal onderwijs. Inmiddels is op een kleiner stuk grond een bloementuin gestart; de bloemen worden in de zomer verkocht bij de Kinderboerderij.