Vrijwilligers

Wat bieden wij onze vrijwilligers

Allereerst bieden we onze vrijwilligers een fijne en prachtige plek, en een goede werksfeer. Praktisch bieden we verder:

  • een aansprakelijkheidsverzekering
  • eenmaal per jaar een vrijwilligersuitje
  • theoretische en praktische kennisverdieping
  • Nieuwjaarsborrel

Hieronder lees je meer over de verschillende rollen van de vrijwilligers in onze tuin.

Wil je als vrijwilliger in onze natuurtuin komen werken, neem dan telefonisch contact met ons op (024-3541729) of mail ons: info@natuurtuingoffert.nl. Je kunt ook via Gelderse Handen informatie opvragen en je aanmelden.

Voor het volledige vrijwilligersbeleid klik je hier.

Educatie-vrijwilligers

Op ons terrein in de Natuurtuin worden buitenlessen gegeven voor kinderen van basis- en voortgezet onderwijs. De belangrijkste doelstelling daarbij is verwondering op te wekken en een basis te scheppen voor verbondenheid met de natuur om hen heen. We werken met lesprogramma’s waarin het accent sterk ligt op werken met de zintuigen, zelf ontdekken en werken vanuit een avontuurlijke sfeer. In de Natuurtuin komen jaarlijks tussen 4000 en 5000 kinderen tussen 4 en 12 jaar om met hun klas lessen in en over de natuur te krijgen. De lessen zijn aangepast aan de verschillende leeftijden, en verbonden aan het betreffende seizoen. Hoewel de kinderen zelfstandig de opdrachten kunnen uitvoeren, blijft enige assistentie vaak wel nodig. Hiervoor hoef je geen 500 planten bij naam te kennen of alles te weten over insecten. Het belangrijkste is vooral dat je het leuk vindt om buiten in de natuur te werken en om te gaan met kinderen. Alle kennis en ervaringen over kinderen en natuur zijn uiteraard meegenomen, maar gebrek daaraan hoeft je zeker niet af te schrikken om bij ons als vrijwilliger actief te zijn. Je voornaamste taak is: sturend optreden als ouders of kinderen niet goed uit de voeten kunnen met een bepaalde opdracht, of aanvullende ideeën aanreiken. Incidenteel kan het voorkomen dat je zelf met een groepje kinderen rondloopt.

Als educatie-vrijwillig(st)er begeleid je met tweeën de les. Je ontvangt de klas (met leerkracht en eventueel ouders), en leidt de les in. Vervolgens begeleid je de kinderen waar nodig.

Onderhoudsvrijwilligers

In de Natuurtuin is een beheerder die samen met vrijwilligers zorgt voor het onderhoud van de tuin. Omdat de tuin uit verschillende ‘landschappen’ bestaat, is het onderhoudswerk afwisselend. De werkzaamheden zijn divers en kunnen uiteenlopen van bijvoorbeeld: snoeien, wieden, maaien, het verrichten van  herstelwerkzaamheden tot het omspitten en inzaaien van de akkers. Onderhoudsvrijwilligers werken naar keuze iedere week één of meer dagdelen op woensdag en/of vrijdag tussen 10.00u en 15.00u . Er is lichter en zwaarder werk.

Kennis van de natuur is wel fijn, maar zeker niet vereist. Wèl nodig zijn: zin om buiten te werken, een redelijke conditie (wat spierkracht is ook erg fijn), in staat zijn samen te werken en verantwoordelijk om te gaan met de taken.

Kruiden- en bloementuinvrijwilligers

Binnen de tuin heeft de kruidentuin, als gecultiveerd deel, een speciale plek. Op dinsdag werken vrijwilligers tussen 10.00u en ongeveer 13.00u aan de verschillende (thema-)bedden. Zo zijn er onder andere een kruidenspiraal, een gifbed, een geurbed, een apothekersbed en een tastbed. Het ligt dan ook voor een groot deel vast welke planten in bepaalde bedden thuis horen. Enige kennis van kruiden is gewenst. Verder is het belangrijk dat je er van houdt om buiten te werken en dat je een redelijke conditie hebt (je bent veel dicht bij de grond bezig!) .

Sinds maart 2014 mogen we weer een stukje grond van de Kinderboerderij Goffert gebruiken om bloemen op te kweken. Het kruiden- en bloementuinteam onderhoudt deze ‘pluk-tuin’. In de zomer worden er boeketten van gemaakt die bij de Kinderboerderij verkocht worden.