De natuurtuin: een veilige omgeving voor kinderen

Wij willen niet alleen mooie natuurervaringen bieden, maar ook een veilige omgeving. Daarom ondertekenen alle educatievrijwilligers een gedragscode. Als er desondanks opmerkingen of zorgen zijn over de geboden veiligheid, laat dat dan weten aan het bestuur.  Ook kun je een beroep doen op de vertrouwenspersoon, die geheimhoudingsplicht heeft. Onze vertrouwenspersoon is Nico van der Poel; te bereiken via npoel@fo.nl of telefonisch op 024-3785048.