Privacyverklaring

Privacybeleid

Laatst gewijzigd juli 2021

Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert is mede afhankelijk van donateurs die onze tuin een warm hart toedragen. We leggen u graag uit hoe we met persoonlijke informatie omgaan. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Door u aan te melden als donateur, geeft u toestemming dat wij uw gegevens onder ons houden onder de volgende voorwaarden:

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoon/mobielnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

 

Doelen voor verzameling

  • Het afhandelen van donaties, betalingen, betaalverzoeken en facturen
  • Het versturen van onze nieuwsbrief
  • Het verzenden van e-mails in het kader van het donateurschap

 

Verwerking van de gegevens

Uw gegevens worden via het donatieformulier rechtstreeks doorgestuurd naar de beveiligde computer van onze penningmeester, die daarmee zorg draagt voor de afschrijving van uw donatie.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
De stichting bewaart de persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

Derden

Gegevens worden niet gedeeld met derden met uitzondering van de bank waarbij alleen om  bankrekeningnummer en tenaamstelling gaat.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting. U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten, aan u toe te sturen. Mail hiervoor naar info@natuurtuingoffert.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van u afkomstig is, zal de Natuurtuin u bellen of emailen op de bij de stichting bekende telefoon- of adresgegevens ter verificatie. Dit ter voorkoming dat derden uw gegevens op deze wijze kunnen bemachtigen.

We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, met een uiterlijke termijn van vier weken.

 

Beveiliging

Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen.