Waarneming.nl

Zien, delen en ontdekken op waarneming.nl

Putter, bruine kikker, groene specht, klein koolwitje, appelvink, gehakkelde aurelia, bruin zandoogje, steenrode heidelibel. Het zijn allemaal waarnemingen die in onze mooie tuin zijn gedaan. De waarnemers deelden hun vondsten via https://waarneming.nl/, het grootste natuurplatform van Nederland en België.

Waarneming.nl stelt iedereen in staat om natuurwaarnemingen op te slaan en te delen. Zo leggen we de natuurrijkdom voor nu en voor de toekomst vast.

Het is zeer de moeite waard om via onderstaande link te bekijken wat voor moois er recent, maar ook langer geleden gezien is in onze Natuurtuin: https://waarneming.nl/locations/18726/observations/? 

En mocht je het leuk vinden om zelf je waarnemingen vast te leggen en te delen. Ook dat kan. Want zoals ze op waarneming.nl zeggen, jouw waarnemingen helpen de natuur. Het zorgt voor meer inzicht in verspreiding, sterfte, migratiepatroon, etc. En als je zelf opslaat en deelt wordt waarneming.nl jouw persoonlijke natuurdagboek. Je kan heel makkelijk terugzien wanneer je wat gezien hebt en waar.