Arm ven

vennen

Vennen zijn gelegen op arme zandgrond en bevatten daardoor van nature weinig voedingsstoffen. Er groeien planten die met weinig voedsel toekunnen. Vaak zijn dit trage groeiers of gespecialiseerde planten zoals veenmos, of de zonnedauw die het voedseltekort oplost door insecten te vangen. Het water heeft vaak een zuur karakter. Slakken, schelpdieren en vissen komen er daarom niet voor, maar wel kenmerkende insecten en amfibieën zoals kikkers. Een voorbeeld van dergelijke plassen zijn de Hatertse Vennen. Karakteristiek is veenpluis hier aanwezig. Regen en wind voeren tegenwoordig meststoffen mee, die het voedselarme water verrijken. Hierdoor kunnen sterke groeiers zoals pitrus de oorspronkelijke begroeiing verdrukken. Echte arme vennen zijn zeldzaam geworden. Planten die je hier ziet zijn o.a.: zomprus, knolrus, kruipwilg, gagel en duizendguldenkruid.

Biotopen