Bijenstand

bijenstand+

Honing was vroeger bijna de enige zoetstof. Dit bracht mensen ertoe om bijen als ‘huisdieren’ te gaan houden. Bijenvolken werden voorzien van een nestgelegenheid, die voor mensen makkelijk toegankelijk was. Lange tijd gebruikte men uit stro gevlochten korven, maar tegenwoordig worden bijen gehouden in houten kasten zoals hierbinnen is te zien. Honingbijen leven in groepsverband, een zogenaamd ‘volk’. Ieder volk bewoont een eigen kast waar bijen van andere volken uit geweerd worden. In één volk leven ’s zomers wel 60.000 bijen. In de winter loopt dat aantal terug tot zo’n 20.000. Het overgrote deel ervan bestaat uit ‘werksters’. Zij verzamelen nectar en stuifmeel dat in ‘korfjes’ aan hun pootjes hangt. Voor de bijen wordt op de akker een speciale ‘bijendrachtplant’ gekweekt: de paars-blauwe phacelia.

Biotopen