Klei-moeras

moeras kattestaart 2

Een ‘moeras’ is een gebied waar vasteland en water in elkaar overlopen, zonder dat een van de twee de overhand heeft. Klei maakt de bodem voedselrijk. ’s Zomers vormt zich daarop een dichte begroeiing. Klei-moerassen komen voor als een kraag rond afgesnoerde rivierlopen in de Ooypolder, zoals de ‘Oude Waal’. Wat opvalt is een verschuiving in begroeiing: in het diepere gedeelte staan voornamelijk watergentiaan en vederkruid. Meer naar de oever komen daarbij: water-drieblad, lisdodde en egelskop. In de drassige oeverstrook groeien pitrus, dotterbloem, moerasvergeet-me-nietje en kattestaart. Verder bomen als knotwilg en els. Riet hoort eigenlijk ook in dit moeras. Omdat het echter hard groeit en snel verspreidt, kan het makkelijk gaan overheersen. Daarom wordt het hier geweerd.

buttonB