Provinciale Subsidie

Project “Verder met de nieuwe strook” bijna afgerond
26 juni 2017

Inmiddels is het eind juni en hebben we bijna alle elementen van de provinciale subsidie uitgevoerd met diverse vrijwilligers van de Natuurtuin en vrijwilligers uit de directe omgeving van de Goffert.

Achtereenvolgens hebben we het volgende gerealiseerd in de nieuwe strook:

 • Er is een extra grondwaterpunt gekomen in de nieuwe boomgaard. Van daaruit kunnen we de nieuw ingeplante onderdelen van de strook beregenen. Met extra slangen hebben we een nieuw bewateringsysteem bedacht zodat het in droge tijden niet al te veel werk is om de boel te beregenen. De jonge planten hebben dat natuurlijk extra nodig en we hebben in de afgelopen tijd een hele droge periode achter de rug. Dus super dat dit extra grondwaterpunt er gekomen is.
 • Tegenover de nieuwe boomgaard is een veldje met Varens gekomen.
 • Naast de Varens kom een veldje met krentenboompjes. Dit onderdeel zal in de loop van juli uitgevoerd gaan worden.
 • Verderop, naast het pad naar de 2de uitgang is een veld gekomen met Gele Kornoelje aan de ene kant van het pad. En aan de overkant een veld met Zwarte Vlier. Het bewateringssysteem is zo dat het verse deel van de Zwarte Vlier alleen met gieters bewaterd kan worden.
 • Voorbij het rondlooppad is aan de kant van de Natuurtuin Appelbel ofwel Arona gepland en aan de overkant een veldje met Siertrosbes ofwel Ribes Sang. Van de 15 planten die hier neergezet zijn, zijn er intussen door de onderhoudsdienst van de DAR (per ongeluk) 13 planten met de bosmaaier met de grond gelijk gemaakt. Gelukkig komen ze eind juni praten om de boel weer te herstellen.
 • Verderop zijn aan de kant van de Goffert boerderij twee veldjes gekomen met Gelderse roos en verderop met Vlinderstruiken. Helaas hebben niet alle Vlinderstruiken het overleefd. Daar zullen we in het najaar dus weer nieuwe moeten planen.
 • Tenslotte hebben we wat Brem geplant bij het schrale grasland in de buurt van de hoge ronde tafel en is de kamperfoelie tegen het nieuwe hek bij het basketbal veld geplaatst.
 • Als laatste hebben we de paaltjes in de grond geslagen met een dubbele draad erdoorheen ter bescherming van de beukenhaag.

Kortom we hebben alles volgens plan uitgevoerd.

Marja


Ribes sang King Edward VII
16 juni 2017

Vandaag is de Ribes sang King Edward VII, ofwel Sier tros bes, geplant.

 


Gelderse Roos
7 juni 2017

Vandaag zijn we bezig geweest met het planten van de Gelderse roos. Het is een mooi bosje geworden die je goed vanaf het zijpad naast de Goffert boerderij, goed kunt zien. Nu nog drie soorten: de zwarte vlier, de sier tros bes en de krentenboompjes. Dan zitten alle planten die we vanwege de provinciale subsidie hebben kunnen aanschaffen, in de grond in de nieuwe strook. Die is daarmee helemaal “ingevuld” en klaar.


Appelbessen
31 mei 2017

De plek waar appelbessen, ofwel de Aronia melanocarpa, komt wordt voorbereid door Didier, Bram, Marja en Chris.


Varens
24 mei 2017

De varens zitten nu ook in de grond. Hopelijk wordt het een echte varenhoek want ze zien er niet allemaal goed uit.

Aanleg Kornoelje bos
17 mei 2017

Op weg naar het gele kornoelje bos.
De gele brem onderweg naar het schrale grasland vlakbij de natuur statafels.
En natuurlijk veel gesleep met kruiwagens met water zodat de planten een goede start krijgen.
Het gele kornoelje bos is ingepland.

Levering materiaal en planten
3 mei 2017

De lading palen en planten wordt door Rob, Stans, Didier, Ton, Adriaan en Marja uitgeladen en de Natuurtuin ingebracht.
We controleren goed of alles wat er besteld is ook daadwerkelijk binnen gekomen is.
Er was minder Brem als verwacht. Meer konden ze niet leveren.
We kuilen de planten tijdelijk in zodat we later meer tijd hebben om ze op de juiste plek te zetten.
Ton is bezig de nieuwe planten in te kuilen.

 


Eerste stap is gezet voor het project: Verder met de nieuwe strook
6 april 2017

Op 5 april 2017 zijn we begonnen met de eerste stap in bovenstaand project.

De gelden hiervoor hebben we aangevraagd bij de provincie Gelderland in het kader van burger initiatief om nog meer landschapswinst te behalen.

De provincie heeft ons project goed gekeurd wat het volgende artikeltje opleverde in onze Nieuwsbrief:

Extra Subsidie Provincie Gelderland

Deze subsidie mogen we gaan gebruiken voor:

 • Het uitbreiden van de grondwaterpomp zodat ook de nieuwe boomgaard bewaterd kan worden.
 • Het verder inrichten (plantmateriaal) van de nieuwe strook.
 • Het beschermen van de beukenhaag

We houden jullie op de hoogte van de werkzaamheden en resultaten.

Namens de ploeg onderhoud,

Marja Luyben

Op 5 april zijn we begonnen met stap 1: het uitbreiden van de grondwaterpomp.