Sponsoren en fondsen_org

 

Wilt U sponsor worden?

Er is momenteel behoefte aan diverse zaken in de tuin, zoals de aanleg van een nat heidegebied. Hiervoor zoeken we dringend sponsoren.

In het verleden hebben we diverse sponsoren , fondsen en bedrijven bereid gevonden om onze stichting financieel te ondersteunen, forse korting te geven of een schenking te doen. We vermelden hun naam op onze website, en in ons kwartaalblad de Tuinpraat. Bovendien vermelden we hun naam in onze tuin bij het geleverde materiaal of product.

Wanneer u behoefte voelt om ook in deze lijst opgenomen te willen worden, dan kunt  contact met ons opnemen.

Tijdens kantooruren kunt U ons telefonisch bereiken op het volgende nummer:
024-3541729. Wij zijn ook bereikbaar via ons mailadres. 

Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert werd en wordt gesponsord door de onderstaande bedrijven:

heimans thijsse
h-s
logo weeshuizen  breed nijmegen
rotaryclub international
prins bernhard cultuurfonds  waterschap rivierenland  mtn giethoorn
 bernink  lionsclub international  vsb fondsbiopin
houtwerverf eursa  anjo  ivn
stichting meerwaarde gemeente_nijmegen2 yves rocher   eromes
mcgibbon sponso1 lelie
Platvoet (2)   wnf  lankhorst
   rabobeeldmerk

Donateurs

Naast een kleine gemeentelijke subsidie is de educatieve natuurtuin financieel afhankelijk van donateurs en giften. Wil je ons financieel steunen? Dan kan dat door als donateur jaarlijks een bijdrage te storten van minimaal € 15,-. Donateurs krijgen 4 keer per jaar ons blad de Tuinpraat, dat je op de hoogte houdt van de activiteiten in de tuin en geregeld over allerlei ‘groene ’wetenswaardigheden vertelt. Bijdragen kun je storten op gironummer 5518308 van de Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert (SENG).
Je kunt je ook telefonisch aanmelden: 024-3541729 of per e-mail.