Jeugdeducatie

“Kinderen zijn voorbestemd om te ontdekken. Met hoofd, handen en voeten vol gevoelige akkerleszintuigen. Alles gericht op contact maken met de wereld om hen heen. Waarom zou je ze daarin beknotten? Natuur en lichaam grenzen overal aan elkaar.”

(citaat van Louis van der Heijden, educatief medewerker)

230_3047Onze lessen zijn er dan ook op gericht deze grenzen te ontdekken, zintuiglijk en ervaringsgericht bezig te zijn, opdat ze verwondering en plezier ervaren in het leven om hen heen. We werken aan de hand van een gevarieerd aanbod lesbrieven die gekoppeld zijn aan een tuinbezoek van 1 à 1,5 uur. Deze zijn geschreven op de diverse niveaus van het primair onderwijs. Elke lesbrief bevat suggesties ter voorbereiding, informatie en eventueel werkbladen voor het tuinbezoek, en aanwijzingen voor een
verwerkingsles.Louis konijnenpad

Bent u geïnteresseerd in ons lesmateriaal, dan kunt u ons aanbod bekijken op de website van NME de Bastei:
http://www.nmedebastei.nl/

Als u uw klas wilt aanmelden voor een les, dan kan dat via NME de Bastei, maar ook rechtstreeks via onze educatieve medewerkers.

 
De natuurtuin: een veilige omgeving voor kinderen

Wij willen voor de kinderen in de educatieve natuurtuin mooie natuurervaringen bieden, maar ook een veilige omgeving. Daartoe ondertekenen de educatievrijwilligers een gedragscode.  Indien er opmerkingen zijn over de geboden veiligheid dan kunt u terecht bij het bestuur.  U kunt ook een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Deze heeft geheimhoudingsplicht. Vertrouwenspersoon voor de natuurtuin is Nico van der Poel; te bereiken op npoel@fo.nl  of telefonisch 024-3785048.